Alcohol maakt met name jonge meisjes kwetsbaar

Alcohol maakt met name jonge meisjes kwetsbaar

Onderzoek in Engeland toont weer eens aan dat alcoholgebruik niet alleen leidt tot meer geweld en overlast, maar ook tot een toename van ongewilde seksuele ervaringen bij jonge meisjes. Net als in Nederland drinken jongeren in Engeland op te jonge leeftijd te vaak te veel alcohol. Zo drinkt 88% van de meisjes onder de 16 in Engeland. Vijfentwintig procent van de meisjes en 32% van de jongens drinkt zelfs meer dan twee maal per week alcohol. Een schatting in dit onderzoek geeft aan dat de 15- en 16-jarigen jaarlijks een hoeveelheid alcohol drinken vergelijkbaar met 44 flessen wijn.

Dat meisjes onder de 16 niet onder doen voor jongens van dezelfde leeftijd is geen nieuws, ook in Nederland zien we een sterke stijging van het drankgebruik onder jonge tienermeisjes. Het onderzoek in Engeland geeft voor het eerst duidelijk aan wat de impact is van de korte termijn effecten van binge drinking (meer dan vijf glazen per gelegenheid) onder jongeren, uit de mond van jongeren zelf! Jongeren die meer dan drie maal per week binge drinken hebben namelijk een vijf maal zo grote kans om slachtoffer te worden van een seksuele ervaringen waar ze later spijt van hebben. Het betreft hier vaak, maar zeker niet uitsluitend, meisjes. Ook jongens geven aan deze gevolgen te ondervinden. Één op de vijf tienermeisjes die één maal per week veel drinken geeft aan ongewenste seksuele ervaringen te hebben gehad.  In Nederland heeft 22% van de meisjes en 19% van de jongens tussen de 15 en 25 jaar een ongewenste seksuele ervaring, waarbij dronkenschap een rol speelde.

Op zich is het geen nieuw inzicht, maar dit onderzoek bewijst eens te meer dat alcohol mensen kwetsbaar maakt. Kwetsbaar voor blootstelling aan geweld, ongewilde seks en andere dingen waartegen je nuchter beter weerstand kunt bieden. De verdoving van de alcohol maakt dat je vermogen om adequaat weerstand te bieden aan anderen sterk afneemt. Het weerstaan van avances, het inschatten en intepreteren van (seksuele) signalen, het vermogen om een nuchtere afweging en een weloverwogen keuze te maken neemt sterk af. Jongens die uit zijn op losse seksuele contacten zien dronken meisjes dan ook snel als makkelijke prooi.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat seks onder invloed van alcohol vaak onveilig gebeurt, met andere woorden, het gebruik van anti-conceptie wordt onder invloed snel vergeten. Risico’s nemen doe je onder invloed van alcohol nu eenmaal makkelijker.

Ouders maken zich met recht zorgen over het feit dat er zogenaamde rape-drugs op de markt zijn, slechts in 2% van de gevallen (Beynon et al, 2009) gaat het hier om drugs als GHB. In de overige gevallen worden de drankjes zeker wel gespicked, zoals dat dan heet, maar dan met een scheut sterke drank. De rape-drugs waar je je als ouder zorgen om zou moeten maken is duidelijk alcohol.

bron: Risky drinking in North West school children and its consequences: A study of fifteen and sixteen year olds (Sara Hughes, a. et al.)