Er is groot draagvlak voor de nieuwe leeftijdsgrens, nu aan de slag!

Er is groot draagvlak voor de nieuwe leeftijdsgrens, nu aan de slag!

In de kranten stond het de afgelopen weken bol van de aandacht voor de nieuwe leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Het was werkelijk een opeenstapeling van negatieve commentaren vanuit onder andere de horeca. Niet zo verwonderlijk aangezien de jeugd in onze regio een belangrijke inkomstenbron vormt voor de drankverkopers in Nijmegen. Dus als de overheid in het belang van de volksgezondheid je businessmodel omver gooit kan ik me zure reacties indenken. Toch zijn we wel blij dat de gezondheid van onze kinderen zegeviert over de commerciële belangen. Dat vinden niet alleen wij, maar ruim driekwart van alle ouders in de regio ook. Uit onderzoek van de GGD Gelderland-Zuid bleek dat al in 2009, toen de 16-jaars norm nog niet eens was ingedaald, al driekwart van alle ouders vond dat het drinken van meerdere glazen alcohol  voor hun kind pas acceptabel is vanaf 18 jaar of ouder. Landelijk presenteerde  RTL-nieuws de afgelopen dagen  soortgelijke cijfers: meer dan 75 % van de ouders steunt de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar !!  Op zich niet verwonderlijk aangezien we nu uit recent wetenschappelijk onderzoek weten dat het vroeg starten met het drinken van alcohol bij jongeren op latere leeftijd tot problemen kan leiden. Het leidt vaker tot excessief gebruik met een sterk verhoogde kans op blijvende hersenschade en verslavingsproblematiek. Daarnaast heeft de Radboud Universiteit de wetenschappelijke basis gelegd voor de nieuwe en effectieve opvoedstrategie: het verbieden van alcohol bij jongeren is de beste manier om alcoholgebruik uit te stellen. Regels stellen helpt jongeren om zich niet te buiten te gaan aan alcohol en het voorkomt ritjes richting de eerste hulp. Een nieuwe wettelijke norm ondersteunt ouders in hun opvoeding. Vandaar deze brede steun voor de leeftijdsgrens. In dat licht zat ik dan ook tenenkrommend voor de buis naar Knevel en van de Brink te kijken toen de daar aanwezige gasten, waaronder notabene een aantal onderzoeksjournalisten, glashard beweerde dat streng zijn niet zou werken en je vooral toch lekker je kinderen thuis moest laten drinken. Kom op! Het is een volstrekt achterhaalt idee dat je zo de spanning voor de alcohol er afhaalt bij je kind.  Je normaliseert drinken dusdanig dat buitenshuis drinken meer dan normaal wordt en excessen op de loer liggen. De stelregel is nu eenmaal dat je in de kroeg onder de voortdurende druk van gezelligheid makkelijk meer drinkt en steeds moeilijker minder drinkt.

Als we deze leeftijdsgrens dan echt willen met zijn allen, laten we er dan ook samen een succes van maken. Een samenleving die gaat voor de gezondheid en regels stelt, en een overheid die zichtbaar toeziet op de naleving van de afgesproken regels.

Natuurlijk is het zo dat de naleving van de Drank- en Horecawet nog niet optimaal is. Dat is geen nieuws. Laten we niet zuchtend en steunend berusten in een slechte naleving nu, maar opstaan en werken aan een betere naleving in de toekomst. Ga naar je eigen sportvereniging en vraag ze hoe zij de slechte naleving gaan verbeteren. Vraag de kroeg- of discotheekeigenaar wat hij eraan gaat doen om jouw kind alcoholvrij te houden. Praat met andere ouders over hoe we als ouders gezamenlijk vorm kunnen geven aan de boodschap geen alcohol onder de 18. Alleen door op te staan en je eigen verantwoordelijk op te pakken kunnen we wat veranderen in de samenleving.

Deze blogpost stond als opinieartikel in De Gelderlander op zaterdag 11 januari 2014