Getting things done Deel 1

Getting things done Deel 1

Op zich is het erg fijn om een creatief mens te zijn. Ik verzin graag nieuwe projecten en ben altijd de eerste als het gaat om het meedenken en brainstormen met anderen. Over gave nieuwe business of nieuwe strategien om gezondheid te bevorderen. Toch heeft deze creatieve inborst ook een groot nadeel. Ik ben erg chaotisch. In mijn hoofd vaak even associatief als in de ideeën. Dit kan erg lastig zijn in het managen van je dagelijks werk. Dat was ook erg lastig, tot ik via lifehacking.nl gewezen werd op het boek “Getting things done” van David Allen.

David beschrijft in dit bejubelde boek een methode om slimmer te werken. Slimmer, niet harder. Een van de uitgangspunten die mij het meest aansprak was dat hij stelt dat je hoofd niet gemaakt is om dingen te onthouden. In zijn boek beschrijft hij een methode om je hoofd te legen, de informatie te ordenen en het werk zo professioneel uit te stellen, zoals lifehacker Martijn Astlander dit vaak placht te noemen. Of te wel het aanleggen van een systeem wat alle losse eindjes die je in het dagelijks leven tegenkomt doelmatig te ordenen.

De “Getting Things Done” systematiek bestaat uit een aantal peilers:

  • Verzamelen
  • Verwerken
  • Organiseren
  • Onderhoud

Dit boek heeft mij als raschaoot echt geinspireerd om mijn werk anders te organiseren. Sterker nog David Allen vertelt in zijn boek juist dat het organiseren van je werk in een georganiseerde workflow juist leuk moet zijn. Gebruik leuke gereedschappen om je werk te organiseren op een manier die het beste bij jou past. Pas wanneer het organiseren van je werk leuk wordt, ga je het makkelijker volhouden en gaat echt voor je werken.

Ik ben dus op zoek gegaan naar een manier om de beginselen uit het boek te “vermartijnen”. In de komende tijd wil ik in een artikelenreeks graag in details beschrijven hoe ik mijn ‘Getting Things Done’ (kortweg GTD genoemd) systeem heb ingericht aan de hand van bovenstaande peilers. Naast het systeem wil ik ook even ingaan op de gereedschappen die ik daarvoor gebruik.