Betrokken ouders, een effectieve aanpak van alcoholmatiging

Betrokken ouders, een effectieve aanpak van alcoholmatiging

Dat ouders belangrijk zijn in het voorkomen van alcoholmisbruik bij jongeren is nu wel bekend, maar de strategie om ouders meer betrokken te krijgen bij het voorkomen van alcoholmisbruik in de samenleving blijft een van de grootste uitdagingen voor alcoholpreventie. Karen Schellemans beschrijft in haar proefschrift een interventie waarbij ‘parental action groups’ actief zijn. Deze groepen leveren volgens haar een…

Continue Reading...