Gezondheidsbevordering, hoe het moet volgens jongeren

Gezondheidsbevordering, hoe het moet volgens jongeren

“Maak het makkelijk, want we zijn lui en ongedisciplineerd” zomaar een uitspraak van jongeren over hoe we ze kunnen aanzetten tot gezond leven. Samen met een aantal jongeren praten over gezondheidsbevordering levert veel informatie op over hoe jongeren het best gemotiveerd kunnen worden om gezond te leven. In dit artikel wil ik graag de 5 gouden regels volgens jongeren de…

Continue Reading...

Het Nijmeegs preventie- en handhavingsmodel

Het Nijmeegs preventie- en handhavingsmodel

De nieuwe Drank- en Horecawet, die op 1 januari 2013 in werking treedt, biedt niet alleen nieuwe instrumenten voor het handhaven van onder ander de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken, maar biedt ook de ruimte voor een herziene aanpak van de rol van preventie binnen dit hele kader. Op zich is het niet nieuw dat handhaving en preventie twee…

Continue Reading...

“Dat doet mijn kind niet” en andere sprookjes

“Dat doet mijn kind niet” en andere sprookjes

Waarom zien ouders van kinderen onder de 16 niet in dat het zo zou kunnen zijn dat ook hun kind alcohol drinkt. Wanneer ouders, tijdens een bijeenkomst voor jongeren die zijn opgepakt wegens het voor handen hebben van alcohol op straat, hun beklag doen over het feit dat hun kind onterecht is aangehouden omdat “hij de drank alleen maar vast…

Continue Reading...

Scheren we alle jongeren over 1 kam? of gaan we segmenteren!

Scheren we alle jongeren over 1 kam? of gaan we segmenteren!

Alcoholpreventie onder jongeren is een thema waarbij tot voor kort alle jongeren over één kam werden geschoren. Je hebt zuipende jongeren en deze jongeren moeten minder drinken. Een aanpak die geen recht doet aan de doelgroep. Jongeren zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Het is geen homogene groep die allemaal te veel drinken. Op zich weten we dat wel uit onderzoek….

Continue Reading...