“Dat doet mijn kind niet” en andere sprookjes

“Dat doet mijn kind niet” en andere sprookjes

Waarom zien ouders van kinderen onder de 16 niet in dat het zo zou kunnen zijn dat ook hun kind alcohol drinkt. Wanneer ouders, tijdens een bijeenkomst voor jongeren die zijn opgepakt wegens het voor handen hebben van alcohol op straat, hun beklag doen over het feit dat hun kind onterecht is aangehouden omdat “hij de drank alleen maar vast hield voor een ander” vraag ik me af of ouders zich nu bewust van de domme houden.
Feit is dat ouders de gevaren van alcohol op jonge leeftijd onderkennen en de grens bij zestien jaar trekken. Tegelijk merken ze dat veel jongeren te vroeg en te veel alcohol drinken. Het vreemde is dat bijna alle ouders dit probleem buiten hun eigen gezin houden. Uit een recent onderzoek* van GGD Regio Nijmegen en Iriszorg blijkt dat nagenoeg alle onderzochte ouders aangeven dat hun kind jonger dan zestien geen alcohol drinkt. Vaak is dit ten onrechte. Uit het E-MOVO-onderzoek** van de GGD Regio Nijmegen blijkt namelijk dat 29% van de leerlingen uit klas 2 en 74% van de leerlingen uit klas 4 in de afgelopen maand alcohol had gedronken. Een opvallend verschil.

Verkeersongelukken en slechte schoolprestaties

Het onderzoek, dat onder 385 ouders met kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar werd gehouden geeft aan dat ouders het belang inzien van het zolang mogelijk uitstellen van het eerste glas alcohol wegens het gevaar van verstoorde hersenontwikkeling van kinderen. Andere schadelijke gevolgen van alcoholgebruik worden nauwelijks genoemd. Wat te denken van verkeersongevallen (ook met de fiets!) en slechtere schoolprestaties? Ook dit zijn veelvoorkomende gevolgen van alcoholgebruik door jongeren.
Wanneer jongeren eenmaal drinken denkt de helft van de ondervraagde ouders niet veel meer te kunnen veranderen aan het gebruik. Ook dit blijkt ten onrechte: het verbieden van alcoholgebruik van jongeren onder zestien jaar en het maken van afspraken over drinken na het zestiende jaar, werpt wel degelijk vruchten af. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van de Universiteit Nijmegen over de opvoedstrategie ten aanzien van alcohol***. Over het algemeen vinden ouders het belangrijk om met hun kinderen te praten over alcoholgebruik. Ook zien zij hun eigen gebruik als voorbeeld voor het gedrag van hun kinderen.
Dat het verbieden van alcohol voor veel ouders nog steeds niet als een geaccepteerde strategie wordt gezien merk ook ik in mijn directe omgeving. Ik sta nog steeds perplex als ik in gezelschap zie dat een kind van 12 zonder blikken of blozen een biertje krijgt onder het motto: “Liever dat hij het onder mijn ogen doet, dan dat hij het stiekem doet”. Zijn er nog steeds ouders die dit zeggen, zul je denken? Ja dus!

*Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen. Het regionaal alcoholmatigingsproject uitgevoerd door GGD regio Nijmegen, verslavingszorginstelling IrisZorg en acht gemeenten: Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen.

** Rapport E-MOVO 2007-2008 regio

***Opvoedingsstijlen Ouderlijk Alcoholgebruik en Alcoholgebruik Van Adolescent. Daemen, C. 2006.