Jongeren en online vrienden

Jongeren en online vrienden

Elke nieuwe site die tegenwoordig wordt gelanceerd draait om het delen van content met zgn. Significant others. Of te wel mensen in je omgeving die er voor jou toe doen.

Dit netwerk aan mensen wordt vaak ten onrechte beschreven alsvriendennetwerk. Deze term leidt altijd tot de nodige discussie. Criticasters van Social Networksites vragen zich terecht af of al die 100’en online contacten wel je echte vrienden zijn. De term vriend wordt daarbij vaak uitgelegd op de manier zoals Toon Hermans het ooit bezong: “Pas als je iemand hebt die met je lacht en grient dan pas mag je zeggen: ik heb een vriend”. De term vriend is verkeerd gekozen het gaat natuurlijk om gewoon om contacten.

Een gemiddeld mens heeft meestal rond de 400 directe contacten. Een definitie voor een contact zou kunnen zijn…. iemand die je op een vrije zaterdagmiddag kunt opbellen en deze persoon aan de andere kant van de lijn zou je meteen herkennen. Beetje een vreemde definitie, maar ik hoop dat je de strekking begrijpt. Je hebt binnen je contacten mensen die je dagelijks ziet en spreekt (sterke band), maar ook mensen die je ooit op een congres hebt ontmoet of oud klasgenoten die je al 20 jaar niet meer hebt gesproken (zwakke band). Al deze mensen behoren tot je netwerk.

Volgens velen wordt dit jaar het ‘ontvrienden’ de trend van 2009. In het licht van het bovenstaande verhaal heeft dit, in tegenstelling tot wat velen denken, volgens mij niets te maken met het dumpen van je vrienden maar meer met het managen van je contacten. Soms zijn de zwakkere connecties binnen je netwerk zo zwak geworden dat ze niets toevoegen aan het gehele netwerk, dus verwijder je ze uit de lijst. Niets meer en niets minder.

In de begin dagen van sites als Hyves was het heel gebruikelijk om iedereen toe te voegen die een verzoek deed. Nu de netwerken organisch meegroeien met je eigen fysieke contacten komt er een moment dat het netwerk zo onoverzichtelijk wordt dat het  eruit gooien van de contacten die eigenlijk geen echt contact onvermijdelijk is.Vooral die contacten die geen waarde toevoegen aan het netwerk moeten het dan ontgelden.

Het advies- en reclamebureau Youngworks Heeft in een video vastgelegd hoe jongeren denken over het begrip online vrienden:

Jongeren blijken zeer duidelijk voor ogen te hebben hoe ze social networks inzetten om in contact te blijven met mensen die er voor hun toe doen. Jongeren leggen zeer duidelijk een verschil aan tussen netwerken met contacten waar ze een sterke band mee hebben (de vrienden in de Toon Hermans definitie) en de netwerken met contacten waarmee ze een zwakkere band hebben. (mensen die je ooit eens ergens hebt ontmoet en die misschien wel eens handig zouden kunnen zijn).

Hieronder een schematische en sterk vereenvoudigde weergave media op een schaal van sterke contacten naar zwakke contacten of zelfs onbekenden.Communicatie etiquetten

De jongeren in de video geven duidelijk aan dat een vriend op Hyves van een hele andere orde is dan een vriend op MSN. Deze onderverdeling van manieren van communiceren verwordt voor de nieuwe generatie tot een nieuwe communicatie ettiquette waarvan we ons bewust moeten zijn. Je kunt namelijk zeer sterk de plank misslaan wanneer je het verkeerde medium gebruik in relatie tot de band die je met een bepaalde persoon hebt.

Als marketeer moet je duidelijk voor ogen hebben op welke manier je zelf in contact kunt komen met jongeren. Komt het initiatief vanuit het merk dien je je zo te communiceren met de middelen die zo rechts mogelijk in het schema staan.

Het inzetten van bijvoorbeeld Social networks in een marketing strategie lijkt meer op het leggen van een vriendschap, op het krijgen van verkering. Het is een kwestie van lonken en verleiden. Ervoor zorgen dat je zo interessant voor je doelgroep wordt dat ze zich bij je merk willen aansluiten en ze zich openlijk willen afficheren met je merk.

Verkering krijgen is een ding, verkering houden iets heel anders. Zo ook in social networking. Blijf wel relevant en voeg waarde toe aan het netwerk van je fans, want anders onderga je het zelfde lot van vele andere zwakke connecties…. je wordt ontvriend!

foto: Binary Koala

Deze posting is ook gepubliceerd op Bijgespijkerd.nl