Alcohol en drugsbeleid ook u kunt niet zonder!

Wanneer u werkt met jongeren is het altijd van belang om een beleid op te stellen hoe u omgaat met alcohol en drugs. Of u nu voorzitter bent van een sportvereniging, uitbater van een horecagelegenheid, of werkzaam bent in een jongerensoos, een degelijk alcohol en drugsbeleid kan u helpen bij het omgaan met situaties waarin middelengebruik een rol spelen. Bij zowel alcohol als druggebruik spelen emoties vaak hoog op en impulsief handelen ligt vaak op de loer. Een beleid zorgt ervoor dat u en uw medewerkers weten hoe er in situaties waarin alcohol en/of druggebruik een rol spelen moet worden opgetreden.

Niet altijd en overal ligt het voor de hand om over deze vorm van beleid na te denken. Zo lijkt het bijvoorbeeld op het eerste gezicht vreemd voor een horecagelegenheid om een beleid te hebben op het gebied van alcohol. Toch is het juist hier van het grootste belang om in het kader van goed gastheerschap te weten hoe op te treden indien uw gasten door overmatig gebruik de gastvrijheid van anderen in gevaar brengen. Juist overal waar alcohol wordt geschonken is een alcoholbeleid noodzakelijk.

Ik help u graag, niet alleen bij het formuleren van beleid, maar ook bij het creëren van draagvlak voor het beleid en het trainen van het personeel om op een juste manier om te gaan met de regels, zodat gastvrijheid wordt gewaarborgd en evetuele problemen met alcohol en drugs kunnen worden voorkomen.