Voorlichting Jongeren en Genotmiddelen

Genotmiddelen zijn niet iets van deze tijd alleen. Ze zijn er altijd al geweest en zullen ook altijd blijven. Zeker omdat jongeren een sterke drang hebben tot het experimenteren met tal van risicovolle gedragingen zullen ze dan ook vaak in aanraking komen met onder ander alcohol en drugs. Werkt u met jongeren? Dan is het van groot belang niet alleen iets te weten over de verschillende soorten drugs en hun werking, maar ook iets over de rol die deze middelen in het leven van jongeren spelen. Waarom gebruiken jongeren drugs? en welke middelen gebruiken ze? Daarnaast heeft u na deze presentatie een beeld over de aard en omvang van het druggebruik in Nederland.